Alonso de Saavedra 20-22
28033 Madrid, España
+34 91 766 10 45
info@hdll.es
Directeur: Janneke Dorgelo

Wat doen wij?

Naast het dagelijkse lesprogramma verzorgen wij tal van activiteiten die onze school een belangrijke meerwaarde geven.

Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken

Kinderen leren bij ons op school om zelfstandig en verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk en gedrag. Met behulp van aspecten uit het Dalton onderwijs  worden kinderen begeleid in het zelfstandig werken. Ook besteden wij ruime aandacht aan samenwerken door lessen te geven aan de hand van de methode coöperatief leren.

Sociaal emotionele ontwikkeling

Wij besteden uitgebreid aandacht aan de sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen. Dit doen wij door speciaal hierop gerichte lessen te verzorgen. De kinderen leren omgangsvormen, gevoelens herkennen en hierover praten, omgaan met verschillen, elkaar respecteren en problemen oplossen. Wij gebruiken hiervoor een erkende lesmethode.

Presenteren

Kinderen leren al van jongs af aan om zich te presenteren aan een groep. Dit doen zij bijvoorbeeld door in de kring iets te vertellen, door een spreekbeurt te houden of door optredens te verzorgen.

Remedial Teaching en tutorlezen

Kinderen die gedurende een kortere of langere tijd extra begelding nodig hebben krijgen één of twee keer per week Remedial Teaching onder schooltijd. Deze lessen kunnen individueel zijn of in kleine groepjes. Ook wordt er drie keer per week extra leesondersteuning gegeven. In een klein groepje wordt onder leiding van een begeleider (tutor) een korte tekst hardop gelezen.

Creativiteit

Onze school hecht grote waarde aan creatieve ontwikkeling in de ruime zin van het woord. Niet alleen wordt er wekelijks aandacht besteed aan handvaardigheidlessen, ook stimuleren wij de kinderen om creatief te denken waar het gaat om het oplossen van problemen, en organiseren wij tal van activiteiten tijdens het werken waarbij beroep wordt gedaan op het creatieve vermogen van de kinderen.

Culturele vorming

In elke klas wordt aandacht besteed aan culturele vorming. Dat kan zijn door middel van een theaterbezoek, een bezoek aan een museum of tentoonstelling, een concertbezoek of een dansvoorstelling. Ook krijgt de school bezoek van een of meerdere artiesten die een voorstelling komen geven of iets komen laten zien of laten horen. Deze voorstellingen kunnen in verschillende talen zijn: Nederlands, Spaans of Engels.

Sportlessen

De kinderen van groep 2 t/m 8 krijgen, afhankelijk van de groep waartoe zij behoren, één of tweemaal per week sportles in de gymzaal van een naburige school. Deze lessen worden gegeven door een Spaanse vakleerkracht. De kinderen van de groepen A en 1 gymen, onder leiding van hun eigen groepsleerkracht, op het schoolplein of op het openbare sportterrein achter de school.

Bibliotheek

Onze school beschikt over een eigen bibliotheek met een uitgebreid aanbod van Nederlands-, Spaans- en Engelstalige boeken. Elke vrijdag kunnen alle kinderen boeken lenen. De boeken worden mee naar huis genomen in een speciaal daarvoor bestemde biebtas.

Keuzecursussen

Een keuzecursus is een blok van 3 of 4 handenarbeidlessen. Per jaar organiseren wij een lessencyclus. Het cursusaanbod is zeer gevarieerd en strekt zich uit van figuurzagen, sieraden maken, textiele werkvormen tot koud koken en linoleum snijden. Soms staat zo’n keuzecursus in het teken van een bepaald tema, bijvoorbeeld kerst.

Schoolkamp

Eénmaal per jaar, aan het begin van het schooljaar, gaan de kinderen van groep 3 tot en met groep 8 op meerdaags schoolkamp. Het schoolkamp staat in het teken van het verkennen en ontdekken van de omgeving en de natuur. De afgelopen jaren zijn we onder meer naar een natuurkamp bij San Martin de Valdeiglesias geweest en naar een educatieve boerderij in Guadalajara.

Musical

Traditiegetrouw verzorgen wij aan het einde van het schooljaar, met alle kinderen van de school, een spetterende musical of show. De kinderen treden op in een heus theater compleet met professioneel geluid en licht.

IMG_0032.jpg
IMG_0093.jpg
Sinterklaas-2012-047.jpg