Alonso de Saavedra 20-22
28033 Madrid, España
+34 91 766 10 45
info@hdll.es
Directeur: Janneke Dorgelo

Wie zijn wij?

Binnen de Nederlandse, de Belgische en de Spaanse gemeenschap in Madrid neemt onze school al bijna 50 jaar een bijzondere plaats in. Dit niet alleen vanwege het unieke Nederlands-Spaanse onderwijsconcept, maar zeker ook door onze visie op het onderwijs en de individuele, op maat gemaakte begeleiding die wij aan de leerlingen geven. De Nederlandstalige basisschool ‘Hof der Lage Landen’ is een school waar kinderen volop de gelegenheid krijgen zich naar eigen aanleg en op hun eigen tempo te ontwikkelen, zowel intellectueel als sociaal-emotioneel en creatief. Door de kinderen te begeleiden bij het ontwikkelen van een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag hopen wij bij te dragen aan de opvoeding van uw kind.

Onderwijsbenadering

Wij werken volgens het Nederlandse onderwijssysteem en geven onderwijs in het Nederlands en in het Spaans. (Klik hier voor meer informatie over onze onderwijsbenadering) Ook het onderwijs in de Engelse taal neemt een belangrijke plaats in. Met dit brede onderwijsaanbod garanderen wij een succesvolle aansluiting bij zowel het Nederlandse, het Spaanse als het Engelstalige onderwijs.

Achtergrondinformatie

‘Hof der Lage Landen’ is een basisschool voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar met een Nederlandstalige achtergrond. Dit betekent dat onze school voornamelijk bezocht wordt door kinderen van wie tenminste één ouder de Nederlandse of Belgische nationaliteit heeft. Het grootste deel van onze leerlingen groeit op in een tweetalig gezin, waar zowel Nederlands als Spaans wordt gesproken. 

Er zitten momenteel ongeveer 75 leerlingen op onze school. Daarmee is onze school  relatief kleinschalig. Dat heeft als groot voordeel dat wij ieder kind in een veilige en familiaire omgeving die individuele aandacht kunnen geven die het toekomt.

Aan de school zijn 15 medewerkers verbonden, waaronder de directeur, de groepsleerkrachten, de vakleerkrachten voor Spaans, Engels (native speakers) en sport, de Remedial Teacher, de administratief medewerker, schoonmaakpersoneel en begeleiders voor de naschoolse opvang.

Inspectie Primair Onderwijs Buitenland

Onze school staat onder toezicht van de Inspectie Primair Onderwijs Buitenland te Breda. De Inspectie toetst ons onderwijs aan de vereisten van de (Nederlandse) Wet op het Primair Onderwijs. Tevens verplicht de Inspectie de school haar onderwijs vast te leggen in een schoolgids en een schoolplan. Deze documenten zijn voor ouders ter inzage. Het inspectierapport 2010 en de schoolgids zijn op deze website te vinden onder 'documenten'. (Klik hier voor het inzien van deze documenten).

Spaanse onderwijsinspectie

Onze school wordt jaarlijks bezocht door een Inspecteur van het onderwijs van de Comunidad de Madrid. Onze school voldoet aan alle voorwaarden die de Spaanse overheid aan het onderwijs stelt.

Stichting NOB

Onze school is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland te Voorburg. Via de Stichting NOB ontvangen wij jaarlijks een door de Nederlandse overheid beschikbaar gestelde subsidie.

DSC04813.jpg
IMG_0064.jpg
IMG_4119.jpg